Agencja celna i spedycja Biuro Usług Spedycyjnych SPEED Sp. z o.o.

Agencja Celna i spedycja Biuro Usług Spedycyjnych SPEED Sp. z o.o. ofe­ruje swoim Klien­tom usługi w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi cel­nej, spe­dy­cji morskiej,lotniczej i kolejowej towa­rów oraz pro­wa­dze­nia roz­li­czeń i spo­rzą­dza­nia dekla­ra­cji sta­ty­stycz­nych w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie zgło­szeń. Dysponujemy zabezpieczeniem generalnym umożliwiającym dokonywanie odpraw celnych tranzytowych. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców , osoby fizyczne oraz firmy z branży ( współpraca w zakresie odpraw tranzytowych, ostatecznych ) .  

Nie obiecujemy dobrej współpracy - my ją realizujemy każdego dnia ! 

 Wię­cej w zakładce co ofe­ru­jemy oraz dla­czego my.

Nasi pra­cow­nicy służą Pań­stwu fachową poradą i wybiorą dla Pań­stwa naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia. O naszym pro­fe­sjo­na­li­zmie prze­ko­nało się wielu naszych Klien­tów.

Aby sko­rzy­stać z naszych usług pro­szę pobrać druk upo­waż­nie­nia wraz z załącz­ni­kami, wypeł­nić, a następ­nie prze­słać na a­dres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Agencja celna i spedycja Biuro Usług Spedycyjnych SPEED Sp. z o.o. w licz­bach:

- 3286 Klien­tów

- 28 lat doświad­cze­nia

- od 2010 r.  sta­tu­s AEO 

- od 6 lat razem z Pracodawcami Pomorza