Co oferujemy?

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SERWISU W ZAKRESIE 

  • kompleksowej spedycji towarów w transporcie lądowym,kolejowym, morskim (obsługa kontenerów) i lotniczym,
  • odpraw celnych towarów we wszystkich rodzajach procedur celnych (dopuszczenia towarów do obrotu, do wywozu, uszlachetnienia czynne i bierne, skład celny, tranzyt),
  • zabezpieczenia kwot wynikających z długu celnego importera z zabezpieczenia generalnego Agencji Celnej,
  • organizacji frachtu morskiego i kolejowego, logistyka kontenerów (FCL) i drobnicy (LCL) na warunkach FOB /EXW ,
  • sporządzania dokumentów celnych oraz spedycyjnych: zgłoszenie celne, CMR, TIR,ATA,EUR 1, INF3, świadectwa pochodzenia i in.
  • przygotowania wniosków i odpraw weterynaryjnych, sanitarnych, jakości handlowej i fitosanitarnych,
  • całodobowych odpraw celnych w procedurze importu i eksportu w Miejscu Uznanym w Łosośnie ( w odległości 6,1 km od przejścia granicznego w Kuźnicy; powierzchnia Miejsca Uznanego wynosi 1200 m2 ) ,
  • przeładunków towarów i kontenerów na prywatnej bocznicy kolejowej  z oraz na wagony szerokotorowe ,
  • sporządzania rozliczeń i deklaracji INTRASTAT ,
  • dokonywania inspekcji / kontroli / sporządzania raportów na terenie Chin